יום רביעי, 14 בדצמבר 2011

ימים של חימה

ימים של חימה. גרון ניחר מאידיאולוגיות, הנפות של אגרופים קמוצים. אלו בחוק ואלו בכוח, אלו בהטחה ואלו בטיוח, אלו באוהלים ואלו בקרוואנים, אלו בהדרה ואלו בהדרדרות. דומה שהארץ כולה רותחת, ורבים החוששים מפני שובם של ימי שלהי בית שני, שבהם יד איש באחיו מפני שהעמידו דבריהם על הדין.
ואמנם ואולי ומי ייתן שזהו גל חולף, וכבר היו דברים מעולם וחלפו, אבל בסופם של כל כך הרבה גלים חולפים יבוא העם שקצה נפשו וידרוש מלך ככל הגוים, וה' ייתן לנו מלך באפו, וחזון הגאולה עתיד להימוג אל בין ערפילי האידיאולוגיות ושנאת החינם.
דומה שמלחמת האידיאולוגיות לא לניצחון האמת מתכוונת, אלא להוכחת טעותו של האחר. שחס ושלום לא יצא שאמרנו שטויות, שלא חזינו, שטעינו בהערכותינו. לכן אנו מוליכים את המציאות בכוח למקום שאליה היא אמורה ללכת לפי דעתנו, ויהי מה; שאם שגתה דעתנו, מה הערך לכל חיינו? וכי הולכנו את כולם שולל? לא כי, הבה ונכריח את כולם, ונראה להם שהאמת תנצח לפי דרכנו דוקא, ולא לפי דרך האחרים!
וקרובים הדברים להיות אלילות, שהללו מכריחים היו את אלוהיהם בלחש והשבעה וקרבן וריצוי לעשות כרצונם, ואילו האמת אלוהים חיים ומלך עולם ומי יאמר לו מה תעשה.
את המלחמה הלא נכונה אנו נלחמים כולנו. לא האידיאולוגיה שכנגד היא האויבת. ואם נלך בדרך פוליטית זו או בדרך פוליטית אחרת, הלא אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט. אבל דבר אחד אין הוא עושה: אין הוא עוזר למי שאינם בני אדם. שכן אם היינו צריכים להעמיד את תורת הנביאים על דבר אחד, על שלוש מילים, אלה היו המילים: המוסר קודם לפוליטיקה. וכל שאין בידו מוסר, גם בפוליטיקה לא תושיע ידו. אלו ילכו ביד פשעם, והלכו וכשלו, יד איש באחיו, וכשל עוזר ונפל עזור.
לא בביצור האידיאולוגיה אנחנו צריכים להשקיע, אלא בחינוך האדם. במידותיו הטובות; באיפוק; בעידון ההליכות; ביכולת לשמוע ולהקשיב, גם את מי שאין מסכימים עמו, בעיקר את מי שאין מסכימים עמו; במתינות; בהומור; בביקורת העצמית; בסוד הצמצום, ביכולת השיחה, בענווה. בכל אותן מידות שהתורה נקנית בהן. אולי אין הדרך הזו זוהרת, ולא עוברת טוב מסך, ואין לה רייטינג. חסרה היא את הברק האידיאולוגי ואת תחכום הטיעון ואת חריפות הניסוח ואת עוצמת הכיכרות וההמונים השואגים סיסמאות בקצב. אבל מה שעשתה האמת עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה.
וסוף הכבוד לבוא, וסוף האמת לנצח, אבל אחרי חינוך כזה נוכל להכיר באפשרות שאולי לא תהיה זו האמת על פי האידיאולוגיה שלנו. ועדיין יהיה הדבר טוב בעינינו, וטוב עין הוא יבורך.

3 תגובות:

רואי אמר/ה...

נשגב ממני איך אתה כותב "אלה באוהלים" ברשימה שעניינה התנהגות בלתי מוסרית בפוליטיקה.

חגי משגב אמר/ה...

רואי, אילו היית מהצד השני היית שואל אותי איך אני יכול לכתוב "אלו בקרוואנים" ולדבר על חוסר מוסר. זה כל העניין. לא התוכן של האידיאולוגיות מעניין אותי. כולם מכוונים לטוב, כולם רוצים בתיקון עולם, כל אחד בדרכו, ואצל כל אחד נמצאת קצת מן האמת, כמו שכתב הרב קוק. אבל כולם מתלהמים, שואגים בכיכרות, ומלאים חמה על הצד שכנגד. ואת דעותי על המחאה כבר כתבתי בעבר, די דומה: חיפשתי גם שם את התיקון האישי, ולא מצאתי. גם שם היו האידיאולוגיות בראש כל שלט.

סיון אמר/ה...

חגי שלום, שמי סיון רהב מאיר. אני רוצה לצטט קטעים מהמאמר היפה שלך, ספר קצת איך כתבת אותו, מה הרקע וההקשר, אתה מוזמן להרחיב במייל הפרטי שלי yedidyam@netvision.net.il תודה